FinanciŽle administratie

 

Uw financiŽle administratie is de leidraad, waarop u uw beslissingen baseert. Dat betekent dat uw boekhouding  "up-to-date" moet zijn. U wilt dit vanzelfsprekend graag betaalbaar houden. U kunt ervoor kiezen om uw financiŽle administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

 Wat kan RieVis voor u betekenen?

              verwerken van de financiŽle administratie (termijn: maand/kwartaal/jaar)

         opstellen jaarrekening

         cijfervergelijking met voorgaande perioden

         opstellen budgetten, begrotingen en andere financiŽle analyses

         (eventueel) voorbereiding jaarrekeningdossier voor accountant

         telefonische helpdesk