PRIVACY BELEID

 

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Administratiekantoor RieVis VOF, gevestigd Topaasstraat 137, 4817 HA Breda, Nederland.

Wij zijn verantwoordelijk voor de in dit privacy beleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

 

2. De soorten persoonsgegevens die wij verwerken.

a) Naam en BSN

Wij verzamelen bijvoorbeeld digitaal uw naam, BSN. Tevens hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs (wettelijk verplicht).

b) Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie

Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer, e-mailadres en DigiD omvatten. Voor zakelijke klanten verzamelen we ook informatie over de onderneming, zoals de naam en de vestigingsplaats van de onderneming, handelsregisternummer, BTW nummer en inloggegevens Belastingdienst.

c. Onze communicatie met u

Als u ons een e-mail stuurt of via sociale media met ons chat, registreren wij uw communicatie met ons.

d. Bezoek onze website

Wij verzamelen geen gegevens als uw onze website bezoekt. Wij maken ook geen gebruik van cookies of vergelijkbare technologieŽn, daarom hebben wij geen cookiebeleid.

 

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wanneer u uw belastingaangifte, boekhouding, salarisadministratie en/of andere werkzaamheden aan ons uitbesteedt, verzamelen wij de gegevens die wij voor de uitvoering daarvan, nodig hebben. Deze gegevens worden door u aan ons verstrekt.

 

4. De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken zijn:

a) Om onze diensten aan u te leveren

Om uw (salaris)administratie te kunnen verwerken of uw belastingaangifte te doen, moeten wij de meeste van de hierboven beschreven informatie verwerken. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk onze diensten voor u uit te voeren.

b) Om met u te kunnen communiceren

Voor de communicatie met u is het van belang, dat wij uw Naam/Adres/Woonplaats (NAW), telefoonnummer of e-mailadres hebben.

c) Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

d) Rechtsgrond

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om u diensten aan te bieden en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken.

Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken, die we nodig hebben voor de uitvoering van het contract of naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren, die u bij ons heeft aangevraagd.

Bij verstrekking van onvolledige of onjuiste informatie door u, worden wij door de geldende Nederlandse wetgeving mogelijk gedwongen u als cliŽnt niet meer van dienst te zijn.

 

 

5. Beveiliging en bewaring

Administratiekantoor RieVis VOF neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid beschreven zijn, of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

 

7. Internationale overdracht van uw gegevens.

Administratie RieVis VOF zal nooit uw gegevens verstrekken aan andere landen dan het land waarin u woonachtig bent.

 

8. Uw rechten.

Door contact met ons op te nemen kunt u een beroep doen op alle rechten, die u volgens de Privacy wetgeving heeft, zoals:

a) Recht op inzage

U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieŽn persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te voeren.

b) Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

c) Recht op wissen van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd door ons. Het wissen van persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG).

d) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

U kunt op elk moment beroep doen op uw rechten door uw verzoek te sturen naar:

Administratiekantoor RieVis VOF, Topaasstraat 137, 4817 HA te Breda, e-mail: administratie@rievis.nl

Ook kunt u contact opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacy beleid. Bij onopgeloste problemen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, http://autoriteitpersoonsgegevens.nl in Den Haag.

 

Dit privacy beleid is ingegaan op 25 mei 2018, wij informeren u over eventuele wijzigingen, voordat deze in werking treden.