Salarisadministratie

 

Als u personeel in dienst neemt, dan komt daar heel wat bij kijken. U moet een nieuw personeelslid direct aanmelden bij de Belastingdienst in verband met afdracht loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
 

Wat kan RieVis voor u betekenen?